top of page

3.

YAS Terapisi

Yas; çeşitli kayıplar sonrasında tecrübe edilir. Ölüm/ler kadar, travma, kayıp, boşanma, aldatılma, terkedilme, terketme, zorunlu göç, taşınma, hayat rutininin değişmesi, organ yitimi, ağır hastalıklar(a refakat), statü ve/ya iş kaybı gibi sebeplerle de yaşanabilir.

 

Yas Terapis(t)i bu süreçlerle baş etmede danışanlara süreci daha sağlıklı atlatabilmeleri için özel teknik ve yaklaşımlarla eşlik eder.

Yas terapisinde yasınızı sağlıklı yaşamanız merkezdedir. Baskılanan yas süreci patolojik bir süreci tetikleyebilir.

''Analitik terapiler, her danışana ısrarlı bir şekilde uygulanmaya kalkılan yekpare bir faaliyet alanı değilir. İyi bir tanısal formülasyon terapistin, bağ-kurma tarzı, müdehalenin üslubu ve başlangıçta üzerinde durulacak gibi konular önemli noktalara ilişkin seçimlerini yönlendirecektir.'' sf. 17, 18 Psikalanitik Tanı

bottom of page