top of page

Hakkımda

IMG_20231108_180548.jpg

2006 yılında ABD'ye taşınıp 2016 yılına dek Chicago'da yaşadım. Bu süreci sadece akademik değil pek çok kültür ve sınıftan insanla birlikte yaşama tecrübesi olarak değerlendirdiğim için farklı etnik köken ve hayat tarzlarına sahip danışanlarıma dair empati yetime büyük katkısı olduğuna inanmaktayım.

 

Yurt dışındaki akademik eğitimimi Northeastern Illinois Üniversitesinde Magna Cum Laude derecesiyle tamamlayıp Türkiye'ye kesin dönüş yaparak İstanbul'a yerleştim. Aile Danışmanlığı, Dinamik Psikoterapi, Aktarım Odaklı Psikoterapi, Yas Terapisi ile Sosyoloji ve Felsefe eğitimimi de harmanlayarak sorunların farklı kökenlerine de odaklanarak danışanlarımın kendilerini ve ihtiyaçlarını anlayıp kendi yaşam dinamiklerine uygun, daha sağlıklı adımlar atmalarına eşlik etmeye çalışıyorum. Bu süreçte ben de kendilerinden pek çok şey öğrenmekteyim.

Yurt dışında almış olduğum eğitimlere ilave olarak Üsküdar Üniversitesi Aile Danışmanlığı eğitimini, Yas Terapisi ve kıymetli Prof. Dr. Doğan Şahin hocadan Dinamik Psikoterapi ve Aktarım Odaklı Psikoterapi eğitimlerini de ufkuma katarak, kendisinin süpervizyonlarına düzenli olarak katılmamın aktif katkısıyla online seanslarla Türkiye ve Dünyanın farklı yerlerinden danışanlarıma online hizmet vermekteyim. 

Eğitim ve Deneyimlerimden Bazıları

ÖDÜL / BURSLAR

 

Mezuniyet Not Ortalaması:

Magna Cum Laude GPA: 3.88 /4.00 

 

-Amerika Birleşik Devletleri, Chicago, Northeastern Illinois Üniversitesi Üstün Başarı Bursu

 

-Alpha Kappa Delta, AKD ve 

-Alpha Chi Honor Society 

Alfa Chi Şeref Topluluğunun Üyesi:

 

Sadece yüksek akademik başarı göstermiş akademi öğrencilerinin içeriden davetle alındığı Akademik Topluluğa ömür boyu üyelik.

Bella Habip'ten Süpervizyon

Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra Fransa'da Grenoble Üniversitesi'nde Psikoloji lisansı ve Klinik Psikoloji yüksek lisansını tamamlamıştır. Eğitim psikanalisti ve süpervizörüdür. Paris Psikanaliz Cemiyeti (SPP) üyesi ve Uluslararası Psikanaliz Birliği (IPA) üyesidir.

Prof. Dr. Doğan Şahin'den

DİNAMİK PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ​ (Aktarım Odaklı, Çözümleyici/Analitik) ve Süpervizyon

Prof. Dr. Doğan Şahin; 1983 yılında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Antakya’da mecburi hizmetini (4 yıl), İstanbul’da askerlik hizmetini tamamladıktan sonra, İstanbul Tıp Fakültesi’nde Psikiyatri ihtisasına başladı.  “İşkenceden Sonra Gelişen Post Travmatik Stres Bozukluğu İle Kişilik Özelliklerinin Etkileşimi” isimli uzmanlık tezi ile 1994 yılında psikiyatri uzmanı oldu. 2000 yılında psikiyatri Doçenti, 2008 yılında Psikiyatri Profesörü oldu.

Çalışma alanları, dinamik psikoterapiler, kişilik ve kişilik bozuklukları, cinsellik ve cinsel işlev bozuklukları, toplum ruh sağlığı, politik psikoloji, insan hakları, travma ve işkencedir.

2018 yılında kendi isteği ile emekli oldu, halen kişilik bozukluklarında dinamik psikoterapi eğitimlerini sürdürmekte ve Okan Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans ve Doktora dersleri vermektedir.  

 

 1. Kişilik, Kişilik Bozuklukları ve Dinamik Psikoterapi Eğitimi

 2. Kişilik, Kişilik Bozuklukları ve Dinamik Psikoterapi Eğitimi

 3. Aktarım Odaklı Psikoterapi Eğitimi

 4. Üst Düzey (Nevrotik) Kişiliklerde Dinamik Psikoterapi Eğitimi

Üsküdar Üniversitesi Yas Terapisi

 

Eğitimin İçeriği:

Yas nedir?

Kayıp çeşitleri ve neden olduğu tepkiler

Normal yas ve patolojik yas

Etik kurallar ve mesleki sınırlar 

İlk görüşmenin önemi ve basamakları 

İlk görüşmede dikkat edilmesi gereken unsurlar 

Anamnez alma yöntemleri ve anamnez örnekleri 

Terapötik ilişki kurma  yöntemleri ve teknikleri

PIY- Psikolojik İlk Yardım ve Kriz Müdahale

Çocuklarda yas ile baş etme teknikleri

Çocuklar ile yas süreci çalışmasında yas ve baş etme yöntemleri

Yas süreci ile baş etmede seans videosu izlemleri

Çocuk ve yetişkinlerde müdahale teknikleri ile ilgili role play çalışmaları

 

Üsküdar Üniversitesi

Aile Danışmanlığı Eğitimi

 

Aile Danışmanlığı Yönetmeliği Resmi gazetenin 4 Eylül 2012 tarihli sayısında yayımlandı. Sosyoloji mezunlarına da aile danışmanı olma yolu açan yönetmeliğe göre 300 saati teorik, 120 saati uygulamalı eğitim, 30 saati de süpervizyon olmak üzere toplamda 450 saatlik eğitim.

 

Aldığım eğitimlerden bazıları:

 

Evlilik, Aile Süreçleri, 

Pozitif Psikoterapi Yaklaşımları, 

Aile Sosyolojisi, 

Aile Ve Çocuk Hukuku, 

Çocuk Ve Ergen Psikolojisi,  

Aile Ve Çift Danışmanlığı Kuramları,  

Aile Danışmanlığında Bilişsel Ve Davranışsal Terapi, 

Aile Danışmanlığında Pragmatik Yaklaşımlar,

Ailede İletişim, 

Ergen/Çocuk Psikolojisi Ve Testleri,  

Ailede Ruh Sağlığı Sorunları, 

Ailede Travma, 

Şiddet Ve Çocuk İstismarı,  

Aile Danışmanlığında Etik Uygulamalar, 

Ailede Cinsel Sorunlar, 

Görüşme Teknikleri, 

Aile Danışmanlığı Uygulaması Ve Süpervizyonu

Northeastern Illinois Üniversitesi, Chicago - 

Sosyoloji - Felsefe ile çift ana dal not ortalaması: 3.88

09.2012 - 06.2016

Chicago’nun Sosyal Bilimler alanında yetkin kadroya sahip bu üniversitesinde eğitimimi sürdürürken, göçmen statüsünde bir öğrenci olarak, mülteci, göçmen ve dezavantajlı kurumlara dair hem teorik hem pratik pek çok gözlem ve tecrübe edindim. Muhtelif konularda, bölümüm gereği pek çok saha araştırması yapıp Türkçe ve İngilizce makaleler hazırladım. 

 

Aldığım Derslerden Bazıları:

Kadınlar, Erkekler ve Sosyal Değişim, 

Aşkın Sosyolojisi, 

Evlilikler ve Aile, 

Sosyal Çarpıklık, 

Güncel/Yeni Sosyal Sorunlar, 

Irk ve Etnik İlişkiler, 

Sosyal Eşitsizlikler, 

Şiddetin Sosyolojisi, 

Amerikalı Kadınların Değişen İmajı, 

Kritik Düşünce, 

Sosyal İstatistik, 

Irk ve Cinsiyetin Yeniden Değerlendirilmesi 

Moraine Valley Community College, Chicago — Ön Lisans

 

Not ortalamam 4.00 üzerinden 4.00

02.2010-06.2012 

 

Psikoloji, Felsefe, Sosyoloji ve Kültürel Antropoloji dersleri.

Evlilik ve Aile

Cinsiyet Ve Cinsiyet Sosyolojisi


Harry S Truman College 

2007-2009

İngilizce ve muhtelif dersler.

 

CITI Program - Collaborative Institutional Training Initiative - 2016

University of Miami – Miller School of Medicine - www.citiprogram.org

Research Ethics Online Training Certifications in Human Subjects Protections

İnsan Denekleri Koruma Etiği Eğitimi, Akademik Araştırma Etiği Eğitim Sertifikası araştırmalarda ve deneylerde istatistiki data toplarken muhatabımız insan olduğu için bu eğitim etik kuralların ve mahremiyetin korunması için önem arz etmekte. 

PROJELER

Düşün / Konuş / Dinle — DİKSİYON EĞİTİMİ - Bursa

DKD Seminerleri 2004

Düşün Konuş Dinle Seminerleri - Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği bünyesinde daha önce aldığım DKD eğitimini kursiyerlerle paylaştım.

 

Mahsus Mahal ve Write a Prisoner - 2014 - Halen

https://writeaprisoner.com/

Bu organizasyonlar kapsamında, yurt içi ve yurt dışındaki mahkumlara düzenli olarak mektuplar yazıp cevaplamak, kitap gönderimi. Bu süreçte onlarda adli ve siyasi mahkuma hayat görüşlerini eleştirip yargılamaksızın psikolojik destek vermekteyim. Bunlar arasında, Latin, Kızıl Derili, Afro-Amerikalılar da ağırlıklı.

 

AB Destekli Proje Yazımı ve Çevirisi - 2015-2016

-Dezavantajlı grupların hayat kalitelerinin artırılması ve psikolojik yardıma daha nitelikli ulaşabilmelerini hedefleyen iki Avrupa Destek Fonu Projesinin Editörlüğü ve Türkçe’den İngilizce’ye çevirisi

 

DİL EĞİTİMİ

Anadilim Türkçe. 10 yıl kadar yurt dışında kalsam da, ana dil tutkumun da etkisiyle Türkçe ile bağımı sürekli beslemeye e diri tutmaya çalıştım. 

İngilizce: Anadil seviyesinde - Kalabalık kitleler karşısında sunum yapabilir, metin içerikleri geliştirebilir, makale hazırlayabilirim.

 

Arapça ve Kürtçe: Başlangıç seviyesinde. Dostane iletişim kurabilecek kadar konuşabiliyorum. İkisi için de bir dönem eğitim aldım. 

İLGİ ALANLARI

Sosyal-Psikoloji

Politik Psikoloji

Yas Terapisi

Linguistik çalışmalar 

Sosyolojik gözlem

Felsefi okumalar

Diaspora-Göç

Edebiyat

TECRÜBE - SEYAHAT

Şimdiye dek 2006-2016 yılları arasında ABD’de yaşamak dışında, sırasıyla Almanya (2002), Makedonya (2005), Bosna (2005), Suriye(2009), Ürdün (2009), Virjin Adaları - Karayip Denizi (2016), Gürcistan (2017)’a seyahat ettim. Bu tecrübelerin de empati kabiliyetime katkısı olduğuna inanıyorum.

Chicago Latino Union, Chicago — Sosyal Hizmetler Sorumlusu
02.2013-09.2014 Dönemsel // Proje Bazlı

Northeastern Illinois University proje ortaklığıyla Latin Amerikalı Yevmiyeli İşçiler Sendikasında, Latin Amerikalı ve kayıtlı-kayıtsız göçmenlerin iş bulmalarına yardım etme, iş veren suistimallerini rapor etme, İngilizce öğrenmelerini imkan oluşturma, yeterli İngilizce bilmediği ya da göçmen statüsü sebebiyle hakkını arayamayan işçilerin yevmiyelerini vermeyen iş verenler hakkında tutanak tutma, işverenle gerektiğinde iletişime geçme, gereğinin yapılmasına öncülük etme, hasta bakıcıların cinsel istismara, haksızlığa uğrayanların sosyo-psikolojik destek ve bunun önüne geçmeye dair seminer organizesi vs. Düzenli rapor hazırlama gibi sorumluluklarda görev aldım. Aynı zamanda bu çalışma hakkında Sosyoloji ve Psikoloji alanında bir arşiv ve makale hazırladım.

Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği, Bursa 
— Saha Çalışanı ve Proje Yöneticisi
01.2003-07.2004 Gönüllü

Sivil Toplum Kuruluşunun kadınlar bölümü lideri olarak sosyal yardım çalışmalarının pek çok kademesinde görev aldım. Zorunlu göçe maruz kalmış topluluklar, sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı gruplar ve farklı etnisiteden insanlara dair projeler geliştirme ve proje takibinde aktif rol aldım. Derneğimize başvuranların gerçek koşullarını sahadaki organizasyonun fonunu itinalı kullanmak adına araştırmak, raporlar hazırlamak, faaliyetlerimizden yararlananların takibini yürütmek, farklı kademelerdeki dernek üyelerine, yönetim kurulu toplantılarında haftalık, aylık sunumlar gerçekleştirmek, yeni projeler hazırlamak, Dezavantajlı gruplar ve kurum için, kurumlar arası senkronize çalışmalar yürütmekten yana bana pek çok tecrübe kazandırdı.

IMG_20230909_172022.jpg
 • Sevdiğim Özelliklerimden Bazıları

 • Merhametli olmak

 • Empati

 • Yargılamadan dinleyip anlamaya çalışmak

 • Yeri geldiğinde bilmiyorum ya da hatalıyım diyebilmek

 • Kalabalık gruplara İngilizce ya da Türkçe etkin sunum yapmak 

 • Ana dil tutkusu üzerinden başka dil ve kültürlere merak ve saygı

 • İtina ve dakiklik 

 • Güleryüz

bottom of page