top of page
IMG_20231108_180548.jpg

Yalos Psikoloji

Meryem R. Taşbilek

 

Online Seans Randevusu ve

Detaylı Bilgi İçin 

Lütfen Yazılı Olarak İletişime Geçiniz.

yalospsikoloji@gmail.com

instagram.com/yalospsikoloji

Tel: +90 546 909 10 34

  • Instagram

Bireysel psikoterapi hizmeti almak için illa ki bir sorununuz olması gerekmez, kendinizi daha derinden ve çok yönlü tanıma, anlama isteği de yeterli bir hedeftir. Yine de boşanma ya da ayrılık süreci, öncesi ve sonrası da yoğun çalıştığım alanlardan.

Borderline gibi kişilik bozuklukları ve örgütlenmeleri de özel ilgi ve çalışma alanıma girmekle birlikte, bağ kurma sorunları, anlamlı ilişkileri sürdürememe, bağımlı derecede ilişki kurma, ayrılamama, gelecek kaygısı dahil kaygılar, anksiyete, panik atak, erteleme, yeme bozuklukları, işkoliklik, OKB, öfke kontrolü, sosyal fobi, özgüven ve öz şefkat sorunları, ağır suçluluk duygusu, dikkat eksikliği, yalnız kalma, yaşlanma, boşluk duygusu, ölüm korkusuyla baş etme ve daha pek çok konu ayrı ayrı ya da birlikte sıklıkla terapi hedefleri arasında yer alabiliyor. Şikayet edilen konular, semptomlar bütünün bir parçası olarak değerlendirilir. Bu konularda ihtiyaca göre değişmekle birlikte genellikle Dinamik Psikoterapi uygulamaktayım.

Dinamik Psikoterapi, bireylerin ilişkilerindeki desenleri ve dinamikleri anlamalarına yardımcı olur. Bu, sağlıklı ilişkiler kurmalarına ve mevcut ilişkilerindeki sorunları çözmelerine olanak tanır.

''Bu durumda

terapistin görevi, çatışmayı tespit etmeyi, danışana bu çatışmayla bağlantılı duyguların üzerinde durmasına yardım etmeyi ve bu çatışmayla başa çıkmakta yeni çözümler geliştirmesini sağlamayı içerir.'' sf: 63, Nancy McWilliams, Psikanalitik Tanı

Her şeyden önce anlaşılmanın kendisi ve hatta birinin yargılamadan anlamak için özel çaba sarf ettiğine şahit olmak bile, başlı başına insanın hayat kalitesini arttıran, sağaltıcı bir süreçtir.

Zihinsel ve duygusal sağlığın öneminin giderek daha fazla farkına varıldığı günümüzde, bireylerin içsel denge ve refahlarını sağlamalarına yardımcı olacak pek çok terapi yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntemlerden biri olan Dinamik Psikoterapi, derinlemesine bir inceleme ve dönüşüm için güçlü bir araç olarak kabul edilir.

Dinamik Psikoterapi ya da Psikodinamik Psikoterapi bireylerin iç dünyalarını anlamalarına ve değiştirmelerine yardımcı olan bir terapi yaklaşımıdır. Temel olarak, bu yaklaşım, geçmiş deneyimlerin ve ilişkilerin şu anki davranışlarımızı ve duygusal tepkilerimizi nasıl etkilediğini keşfetmeye odaklanır. Bu terapi türü, bilinçdışı süreçleri, içsel çatışmaları ve kişilik dinamiklerini keşfetmeyi amaçlar.

  1. Derinlemesine Keşif ve Anlayış

  2. Kişisel Dönüşüm ve Gelişim

  3. Uzun Süreli Etkiler

  4. Kişiye Özgü Yaklaşım

  5. İlişkisel Dinamiklerin Anlaşılması

Dinamik Psikoterapi, sadece semptomların hafifletilmesine değil, aynı zamanda temeldeki nedenlerin ele alınmasına odaklanır. Bu nedenle, terapi sonuçları genellikle uzun vadeli ve kalıcıdır. Bireyler, terapi sonrasında yaşamlarında daha sürdürülebilir değişiklikler yapabilirler.

Dinamik Yönelimli Psikoterapi sürecinde terapist ve danışan zamanla derinleşen bir ekip çalışması yürütür. Bu teknikle yaşanan süreç, bireylerin zihinsel ve duygusal refahlarını artırmaları ve yaşamlarında daha derin anlam ve tatmin bulmalarına basamak olabilmektedir.

Dilerseniz bu süreci tecrübe etmek adına ilk randevu için iletişime geçebilirsiniz.

Aile danışmanlığı ve Çift Terapisinden, çiftler birlikte ya da ayrı ayrı faydalanabilir. İlla ki akut bir problem yaşanıyor olması da gerekmez, daha nitelikli ilişki ve iletişim kurmak da hedefler arasında olabilir. Yine boşanmış aile bireyleri ya da partnerler bu süreçte ya da akabinde yeni rutine dair de birlikte ya da ayrı ayrı faydalanabilirler. 

Seanslarda mevcut ilişkilerin daha nitelikli olması ve taraflardan biri ya da hepsi için var olan sorunların doğru şekilde anlaşılması ve terapi seansları eşliğinde ilişkinin iyileştirilmesi hedeflenir. Bu sorunlara iletişim problemleri kadar cinsel sorunlar, çocuklarla, ergenlerle, akrabalarla ya da iş hayatıyla ilgili konular da dahildir.

 

Aile bireylerinden bazılarının ya da bir partnerin psikolojik sorunları, travmatik bir deneyim, yas süreci, lohusa depresyonu, anksiyete, panik atak durumları, Bipolar Affektif Bozukluk (Depresif ve Manik), Antisosyal, Narsistik, Şizoid, Paranoid, Mazoşistik, Obsesif ve Kompulsif OKB, Histerik, Histrionik, Dissosiyatif ve benzeri kişilikler diğer tüm bireyleri yardıma ihtiyaç duyacak şekilde etkiliyor olabilir.

 

Kişinin ya da kişilerin yaşadığı doğum ve/ya kayıplar, alternatif ilişki tecrübeleri, değişen dengeler, beklenmedik bazı tecrübeler, iş hayatı gibi pek çok konu da seans sürecinde ele alınabilir. Elbette sorunlar; insan sayısı adedince değişkenlik ve çeşitlilik gösterebilir. 

 

Terapi sürecinde, aile danışmanlığı ve çift terapisi, sadece ilişki sorunlarını çözmekle kalmaz, aynı zamanda bireylerin kendi iç dünyalarını da anlamalarına yardımcı olur. Terapistler, danışanların psikolojik zorluklarını, travmatik deneyimlerini veya kişilik özelliklerini anlamak için derinlemesine çalışırken, aynı zamanda ilişkiler üzerindeki etkilerini de değerlendirirler. Bu sayede, terapi süreci sadece ilişkilerin iyileştirilmesine değil, aynı zamanda bireylerin kişisel büyüme ve gelişimine de katkıda bulunur. Terapistler, bireylerin güvenli bir ortamda kendilerini ifade etmelerini ve terapi hedeflerine adım adım ilerlemelerini desteklerler.

Yas; çeşitli kayıplar sonrasında tecrübe edilebilir. Bazen de ertelenmiş, bastırılmış yas farklı deneyimler sonrasında beklenmedik bir zamanda ivme kazanarak baş gösterebilir. İlla ki yaşanan tecrübenin hemen akabinde fark edilmeyebilir. 

 

Eş ya da partner kaybı, evlat kaybı, kürtaj ya da düşük yapmak, ebeveyn kaybı, kardeş kaybı, yakın bir insan ya da evcil hayvan kaybı da bunlara dahildir. Ölüm/ler kadar, travma, kayıp, boşanma, aldatılma hatta aldatma, terk edilme, terketme, zorunlu göç, doğal afetler, gönüllü de olsa ülke ya da şehir değiştirme, göçmenlik, taşınma, hayat rutininin değişmesi, organ kaybı, ağır hastalıklar(a refakat), statü ve/ya iş kaybı ya da değişikliği, hatta günümüzde Kripto para, Bitcoin iflası gibi sebeplerle de yaşanabilir fakat bunlarla sınırlı olmak zorunda da değildir.

 

Yas Terapis(t)i bu süreçlerle baş etmede danışanlara süreci daha sağlıklı atlatabilmeleri için özel teknik ve yaklaşımlarla eşlik eder. Yas terapisinde yasınızı sağlıklı yaşamanız merkezdedir. Baskılanan yas süreci patolojik bir süreci tetikleyebilir.

"...Psikanalizde diğer klinik ekollerden farklı olarak bir hastalık iyileştirilmez, bir insan bütün karmaşıklığı ve bütünselliği içinde anlaşılmaya çalışılır." Nancy McWilliams, Psikanalitik Tanı

Yas terapisi, kişinin kayıplarla baş etme sürecini sağlıklı bir şekilde yönetmesine odaklanırken, psikanalitik yaklaşım da bu süreçte derinlemesine anlayış ve bütüncül bir bakış sunar. Psikanaliz, bireyin yaşadığı her deneyimi, duyguyu ve düşünceyi dikkate alarak, onların yaşamında nasıl bir yer tuttuğunu ve nasıl etkilediğini anlamaya çalışır.

 

Dolayısıyla, yas terapisinde psikanalitik perspektif, danışanın bütünsel iyileşme sürecine katkıda bulunurken, onun benzersiz yaşam deneyimini anlama ve kabul etme yolculuğunu destekler.

Image by Neal E. Johnson

Tek bir kişinin karşısında bile madden manen rahatsız olmadan ve yargılanmadan ''üryan'' olma tecrübesi insanı başkalaştıran, özgür kılan, zaaflarını bile daha farklı şekilde, şefkatle ele almaya basamak olan bir tecrübe diye düşünüyorum. 

 

Bu tecrübeyi psikolojik kısımda en azından terapistiyle yaşayan insanlarda, önceden var olagelmiş üryan olamama, en yalın haliyle kendine bakamama ve varlığını layıkıyla açık bir şekilde bir ötekiyle paylaşamama basıncı azaldığı için diğer tüm sorunlarla yüzleşmek için daha fazla imkan olabiliyor. Bu sadece cinsel terapi için değil tüm terapi süreci için geçerli. Tek yolu bu değil elbette fakat mevcut ihtimaller arasında bu imkanı da sağlamakta terapiler.

Cinsel sorunlarınıza dair yardım almak için ille de bir partneriniz olması gerekmez ya da partnerinizle birlikte gelmek mecburiyetinde değilsiniz.

Başkaları için ayıp, tabu, günah olarak görülen cinsel kimlik çatışma ve zorlantıları da dahil, cinsel konu ve sorunları aile danışmanları, psikoterapistler olarak yargılamadan, hafife almadan dinleyip, sorunun kaynağını analiz ve giderme konusunda danışanlara onların hayat görüşlerine paralel bir hassasiyetle eşlik ederiz.

Terapistinizle yaşadığınız bu özgürleştirici deneyim, sadece cinsellikle ilgili değil, aynı zamanda genel olarak kişisel gelişim ve ruhsal iyileşme sürecinde önemli bir rol oynar. Terapi odasında kendinizi tamamen kabul edilmiş ve desteklenmiş hissetmek, diğer yaşam alanlarında da daha sağlam ve güçlü bir temel oluşturabilir. Bu deneyim, kişinin kendi iç dünyasına daha derinlemesine bakma cesaretini artırırken, aynı zamanda dış dünyayla ilişkilerini de olumlu yönde etkileyebilir. Terapi sürecinde yaşanan bu özgürlük ve kabul, bireyin kendini keşfetme ve dönüşme yolculuğunda önemli bir adım olabilir.

Therapy Sessions
Seanslara Dair
mage 2024-03-05 at 13.40.29.jpeg

Bazen insanlar, ilk defa terapi randevusu almakta "kendimi nasıl anlatırım" gibi kaygılarla kararsızlık yaşayabiliyorlar, erteleyebiliyorlar. Randevu alıp sonra iptal etme isteği, ilk seansta veya sonrasında performans kaygısı gibi durumlar, terapiye başlamayı veya devam etmeyi zorlaştırabiliyor. Ancak rutin hayatta sıklıkla yaşanan sosyal anksiyete gibi hallerin, zorlantıların terapi seanslarında da kendini göstermesinden doğal ne olabilir? Sosyal hayatınızda kendinizi ifade etmekte zorlanıyorsanız, bunu terapistiniz karşısında da yaşamak, en kestirme ve doğal yoldan, ilk elden zorlandığınız konuyu birlikte yaşayarak paylaşmak demektir aslında. 

 

Terapi, toplumdaki gibi bir performans sergilemeniz gerektirmeyen, üstelik işlevsel olabilmesi için katılım açısından gönüllülük esasına dayalı bir süreçtir. Hayatınızda da sizi zorlayan, tekrar eden durum ve duygular, ilişki dinamikleri, terapistinizle ilişkinizde de ortaya çıktıkça bu duyguları terapistinizle konuşmak kadar, konuşamayarak, susarak, davranışa dökerek, paylaşmak terapi deneyiminize katkıda bulunabilir. Bu deneyimler, hem terapistinizle bağın kuvvetlenmesine hem de yaşadığınız zorlukların ilk elden daha net bir şekilde gözlemlenmesine olanak tanır. 

 

Terapistin sunduğu destek ve güvenli ortam, yargılamayan ve sürekli olumsuzlanan duygu ve durumlarda dahi sarsılmayan bağı, danışanın bu duygularla başa çıkmasına, içinde sağlıklı oranlarda yer verip karakterinde denge sağlamasına, bağ kurma kapasitesini geliştirmesine ve terapi sürecinden daha fazla fayda sağlamasına yardımcı olabilir.

Yaklaşımım
Image by Shane Rounce

Herkes için daha erişilebilir bir ruh sağlığı hizmeti sunmayı amaçlıyorum. Kendi adıma yurt dışında yaşarken uzun soluklu terapiye gitme tecrübemden danışanlarıma yaklaşımımda oldukça istifade ediyorum. Seansların hakkını daha iyi verebilmek ve mekanikleşmemek adına prensiplerim doğrultusunda belli bir sayının üzerinde danışan kabul etmemeye itina gösteriyorum.

 

Her durum ve vaka biricik zira her insan ya da çiftin ilişkisi pek çok insani, felsefi ve sosyolojik dinamiklerden etkilenerek varlık sürdürmekte. Bunun bilincinde olmakla birlikte ağırlıklı olarak Dinamik Psikoterapi Uygulamaktayım.

Zorlayıcı meselelerden biri bile çözümlense, ''çözülse'' geride kalan meseleler için daha ferah bir başa çıkma alanı ve yüzleşme gücü oluştuğu için her türlü olumlu bir tecrübe denebilir terapi sürecine. Zamanında uzun soluklu terapiyi yurt dışında tecrübe etmiş biri olarak da biliyorum bunu. Şahsen terapistimin de terapiye gittiğini öğrenmem empati ve anlaşılmaya dair inancımı, güvenimi güçlendirmişti.

Hakkımda
IMG_20230909_172022.jpg

2006 yılında ABD'ye taşınıp 2016 yılına dek Chicago'da yaşadım. Bu süreci sadece akademik değil pek çok kültür ve sınıftan insanla birlikte yaşama tecrübesi olarak değerlendirdiğim için farklı etnik köken ve hayat tarzlarına sahip danışanlarıma dair empati yetime büyük katkısı olduğuna inanmaktayım.

 

Akademik eğitimimin yurt dışı ayağını Northeastern Illinois Üniversitesinde tamamlayıp Türkiye'ye kesin dönüş yaparak İstanbul'a yerleştim. Aile Danışmanlığı, Dinamik Psikoterapi ve Yas Terapisi ile Sosyoloji, Felsefe ve hatta Edebiyat okumalarımı da harmanlayıp sorunların farklı boyutlarına da odaklanarak danışanlarımın kendilerini ve ihtiyaçlarını anlayıp kendi yaşam dinamiklerine uygun, daha sağlıklı adımlar atmalarına eşlik etmeye çalışıyorum. Bu süreçte ben de kendilerinden pek çok şey öğrenmekteyim.

 

İngilizce psikoterapi de verdiğim hizmetler arasında. Ayrıca, muhtelif sağlık problemleri sebebiyle konuşamayan ya da kalıcı/geçici olarak bu yetisini kaybetmiş danışanlara yazışma + sesli mesaj şeklinde terapi de tecrübelerim arasında.

Online Terapi

Genel bazı bilgiler vermem gerekirse:

Pandemi ve sonrasında sadece online hizmet vermekteyim. Zira danışanlarımla uzun soluklu çalışmaktayız ve ağırlıklı olarak şehir dışı ve yurt dışında yaşamaktalar. Bu durum da pandemi sonrasında online şekilde devam etmeme yol açtı.

Özellikle çalışan bireylerde iş yoğunluğu ve trafik, içe sinen terapistle farklı şehir ya da ülkelerde yaşamak, yaş ya da fiziki engeller, ebeveynlerde çocuk ve pek çok sorumluluk sebebiyle psikolojik destek için online psikoterapi ideal bir alternatif oluşturmakta.

Seans süreci danışanın rahat ettiği Whatsapp, Telegram ya da Zoom gibi görüntülü arama uygulamaları üzerinden ihtiyaç halinde danışanların araçları içinde dahi gerçekleşebilmekte.

1.

2.

3.

4.

5.

Borderline Kişilik Bozukluğu, Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları

ve daha pek çok konuda destek alabilirsiniz.

Daha Fazla Okuma İçin Menüye Gidiniz

Contact
bottom of page