top of page

Terapi Teknikler ya da "X tekniğini uygulayacak mısınız, X tekniğine uygun muyuz?"Günümüzde pek çok danışan ya da yakını, yardım almak için ön görüşme yaparken "X tekniğini uygulayacak mısınız, X tekniğine uygun muyuz?" gibi talep ve sorularla geliyor.


Bunu çok sağlıklı bulmuyorum açıkçası. Hatta oldukça sorunlu buluyorum. Fakat bu algının sorumluları elbette kendileri değil.


Meşhur kimi merkezlerin ve hocaların reklamları vesilesi ile insanlar sabit bir tekniğe kilitlenmiş durumdalar. Yeni yetişen ruh sağlığı uzmanları da tek bir akım ya da tekniğe aşırı saplanıp, her insanın yapı ve durumunun biricikliğini ıskalayacak denli saplantılı bir şekilde elinde bir çekiç misali her gelene sanki alet çantasından bir mekanik teknikle tamir edilecek bir nesne muamelesi yapabilmekteler.


Hal böyle olunca, insanlar da yaşadıkları sorun, travma ya da yas sürecini uzman eşliğinde daha sağlıklı yaşanması gereken, iç görü kazandıran bir yolculuk, bir süreç değil de, psikolojik bir teknik kerpeteniyle danışanın varlığından sökülüp atılarak kurtulunması gereken bir şey gibi bakmaya yöneldikleri bir algı kırılması yaşamaktalar.


Makine Değiliz

Bu kadar spesifik teknik bazlı, aşırı mekanik yaklaşımı sağlıklı ve insani bulmadığımı belirtmek istiyorum. Her vaka biriciktir ve belli bir anamnez/sorular aracılığıyla öykü alma süreci sonrası oluşan şefkatli, empatik bir bağ aracılığıyla, eklektik, muhtelif tekniklerden kişiye ya da gelenlerin yaşam dinamiklerine has, özel terzilik gibi bir sentez yapılmasını insan psikolojisine daha uygun bulmaktayım.


Kaldı ki, pek çok kıymetli psikanalist gibi Nancy McWilliam da Psikanalik Tanı kitabında, psikoterapist ve danışan arasında kurulan sağlam bir ortaklık ilişkisinin, tekniklerin faydalarından çok daha faydalı, iyileştirici, terapötik etkisi olduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca bazen danışanın sadece konuşmak olarak algıladığı şey bile bazı kural ve teknikler bütününün kişiye has bir yansımasıdır.

''Terapistlerin kendileri ise yaptıkları şeyi ../.. yakınlık içeren yeni duygusal öğrenme fırsatları sağlamak olarak tanımlayabilirler ve bu açıdan bakıldığında 'teknik', ilişkinin kendisinin iyileştirici potansiyeline göre ikinci sırada kalır.''
''Analitik terapiler, her danışana ısrarlı bir şekilde uygulanmaya kalkılan yekpare bir faaliyet alanı değilir. İyi bir tanısal formülasyon terapistin, bağ-kurma tarzı, müdehalenin üslubu ve başlangıçta üzerinde durulacak gibi konular önemli noktalara ilişkin seçimlerini yönlendirecektir.''

Comments


bottom of page